Trang Tin Tức – Văn Hóa

Với mục đích chia sẻ kết nối hoạt động nơi cơ sở. Tuyên truyền đưa tin hoạt động điển hình tiên tiến có sức lan tỏa nhằm khơi dậy tinh thần rèn luyện thể chất tinh thần của tầng lớp nhân dân

Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn
Câu chuyện tình nguyện,Chia sẻ,HOẠT ĐỘNG,Tin cập nhật,Tin hằng ngày,Tin tức admin 5 Tháng Tư, 2018

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, phát động xây dựng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, dùng giỏ nhựa đi chợ” Ngày cập nhật 01/08/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây[...]

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn
Câu chuyện tình nguyện,Chia sẻ,HOẠT ĐỘNG,Tin cập nhật,Tin hằng ngày,Tin tức admin 5 Tháng Tư, 2018

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, phát động xây dựng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, dùng giỏ nhựa đi chợ” Ngày cập nhật 01/08/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây[...]

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn
Câu chuyện tình nguyện,Chia sẻ,HOẠT ĐỘNG,Tin cập nhật,Tin hằng ngày,Tin tức admin 5 Tháng Tư, 2018

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, phát động xây dựng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, dùng giỏ nhựa đi chợ” Ngày cập nhật 01/08/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây[...]

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn
Câu chuyện tình nguyện,Chia sẻ,HOẠT ĐỘNG,Tin cập nhật,Tin hằng ngày,Tin tức admin 5 Tháng Tư, 2018

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, phát động xây dựng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, dùng giỏ nhựa đi chợ” Ngày cập nhật 01/08/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây[...]

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn
Câu chuyện tình nguyện,Chia sẻ,HOẠT ĐỘNG,Tin cập nhật,Tin hằng ngày,Tin tức admin 5 Tháng Tư, 2018

Truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, phát động xây dựng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, dùng giỏ nhựa đi chợ” Ngày cập nhật 01/08/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây[...]

Hoạt động của tháng
Ý cầu nguyện:

Cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, để trong tư tưởng và hành động, họ can đảm từ chối sự bóc lột và biết mở ra lối đi mới cho những người khác.


Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang sống trong cảnh sợ hãi, bất bình an luôn sống trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Thông báo

Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh